Flip book element

Mẫu M01 – 6 Bánh kèm rượu và bộ dụng cụ Hoàng kim

Mẫu M01A – 6 Bánh với rượu vang Ballantine’s và Bộ dụng cụ Hoàng kim

( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

 • Trọng lượng bánh: 110gram
 • HSD 40 ngày
Đọc tiếp

Mẫu M01A – 6 Bánh kèm rượu và bộ dụng cụ Hoàng kim

3.388.000

Mẫu M01A – 6 Bánh với rượu vang Italia và Bộ dụng cụ Hoàng kim

( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

 • Trọng lượng bánh: 110gram
 • HSD 40 ngày
Đọc tiếp

Mẫu M08 – HỘP BÁNH 2 TẦNG 8 BÁNH TRUNG

2.688.000

Mẫu M08 – Hộp bánh 2 tầng 8 Bánh Trung Đủ Vị

( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

 • Trọng lượng bánh: 110gram
 • HSD 40 ngày
Đọc tiếp

Mẫu M07 – 1 BÁNH LỚN VÀ 7 Bánh MINI

1.488.000

Mẫu M07 – 1 Bánh Lớn và 7 Bánh Mini

 • Trọng lượng bánh: 160gram
 • HSD 40 ngày
Đọc tiếp

Mẫu M06 – 6 BÁNH TRUNG ĐỦ VỊ

1.288.000

Mẫu M06 – 6 Bánh Trung Đủ Vị

( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

 • Trọng lượng bánh: 110gram
 • HSD 40 ngày
Đọc tiếp

Mẫu M10 – 6 BÁNH TRUNG VỚI TRÀ NHÀI VÀ TRÀ Ô LONG

1.588.000

Mẫu M10 – 6 Bánh trung với trà nhài và trà ô long.

 • Trọng lượng bánh: 60gram
 • HSD 40 ngày
 •  

  Đọc tiếp

  Mẫu M09 – 9 BÁNH MINI ĐỦ VỊ

  898.000

  Mẫu M09 – 9 Bánh Mini Đủ Vị

  ( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

  • Trọng lượng bánh: 60gram
  • HSD 40 ngày
  Đọc tiếp

  Mẫu M04 – 4 BÁNH TO ĐỦ VỊ

  898.000

  Mẫu M04 HỘP – 4 Bánh to nhân đủ vị

  ( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

  • Trọng lượng bánh: 160gram
  • HSD 40 ngày
  Đọc tiếp

  Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.