1.588.000

Mẫu M10 – 6 Bánh trung với trà nhài và trà ô long.

  • Trọng lượng bánh: 60gram
  • HSD 40 ngày
  •