3.388.000

Mẫu M01A – 6 Bánh với rượu vang Italia và Bộ dụng cụ Hoàng kim

( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

  • Trọng lượng bánh: 110gram
  • HSD 40 ngày