898.000

Mẫu M09 – 9 Bánh Mini Đủ Vị

( Nhân Sen Trắng, Nhân Vừng Đen Hạt Óc Chó, Nhân Thập cẩm ngũ vị, Nhân Đậu Đỏ )

  • Trọng lượng bánh: 60gram
  • HSD 40 ngày