Ti trợ bởi vatgia.com

bánh trung thu 2016 bánh trung thu khách sạn hà nội | bánh trung thu cao cấp

Bánh trung thu
E01 - HÀ NỘI KINH ĐIỂN
4 Bánh to nhân Sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn với các nhân: Sen trắng, Lá dứa thơm, Đậu đỏ, Vừng..
788.000 đ
Trước thuế: 788.000 đ
E02 - KIM LONG TỨ BẢO
4 bánh to nhân Sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn, với các nhân: Sen trắng, Lá dứa thơm, Đậu đỏ, Vừn..
788.000 đ
Trước thuế: 788.000 đ
E03 - CỬU NIÊN TRÙNG PHÙNG
9 Bánh mini nhân nhân sen trắng, Lòng đỏ trứng măn  ..
768.000 đ
Trước thuế: 768.000 đ
E04 - LỘC LỘC ĐẠI PHÁT
6 Bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ rứng mặn  ..
1.088.000 đ
Trước thuế: 1.088.000 đ
E05 - KHO BÁU HÀ NỘI
8 bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn  ..
1.698.000 đ
Trước thuế: 1.698.000 đ
E06 - THẤT SAO THƯƠNG NGUYỆT
1 Bánh to nhân sen trắng + 7 Bánh Mini nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn  ..
1.798.000 đ
Trước thuế: 1.798.000 đ
E07 - BẠNH NGỌC THIÊN NGA
4 Bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn  ..
1.938.000 đ
Trước thuế: 1.938.000 đ
E08 - VƯƠNG KIM CHI NGỘ
4 Bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn + 01 chai Rượu Deor  ..
2.998.000 đ
Trước thuế: 2.998.000 đ
E08B - VƯƠNG KIM CHI NGỘ
4 Bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn + 01 Chai rượu Whisky 12 năm  ..
3.398.000 đ
Trước thuế: 3.398.000 đ
H01- HÀ NỘI KINH ĐIỂN
4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn   ..
788.000 đ
Trước thuế: 788.000 đ
H02- KIM LONG TỨ BẢO
4 bánh to nhân Sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn, với các nhân: Sen trắng, Lá dứa thơm, Đ..
788.000 đ
Trước thuế: 788.000 đ
H04 - TỨ HẢI SUM VẦY
4 bánh to nhân Sen trắng lòng đỏ trứng mặn, với các nhân Sen trắng, Lá dứa thơm, Đậu đỏ, V..
748.000 đ
Trước thuế: 748.000 đ
Hanoi Hotel - D8 Giang Vo Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
Website: www.banhtrungthukhachsanhanoi.com.vn
Mooncake sales dept; Hotline: 
0944 36 22 66 / 0387 466 488 / Tel: 024.85886151